Enerji Verimliliği Gündemi

Enerji Verimliliği Gündemi
Enerji Verimliliği Gündemi

Enerji verimliliği açısından çok hızlı bir gündem ile 2018 yılına giriş yaptık. Öncelikle uzun zamandır beklediğimiz Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yürürlüğe girdi. 55 tane eylem ve bu eylemler doğrultusunda hedefler bulunmakta. Eylem planının ana ekseninde enerji yönetiminin gerçekten sağlanması ve enerji verimliliğine ilişkin çalışmaların, ürünlerin bir standarda kavuşturulması yer alıyor.

Benzer bir gündem Avrupa ve Amerika’da da bulunuyor. Enerji etütlerinin, enerji performans göstergelerinin, ölçüm ve doğrulama çalışmalarının ISO 50002, ISO 50006 ve ISO 50015 gibi standartlara göre yapılması konuşuluyor.

Bu anlamda benzer bir çerçevede en azından planlama aşamasında aynı yolda gidiyor olmamız gerçekten ümit verici. Diğer ülkelere rol model olacak safhaya yavaş yavaş geçiyoruz. Umarım saha da bu eylemleri uygulayabilir ve ilgili tüm paydaşlardan cevap alınarak ülkemizin enerji yoğunluğunu el birliğiyle azaltabiliriz.

Diğer bir enerji verimliliği gündeminde ise çok önemli gördüğüm performans garantili sözleşmeler bulunuyor. Yakın zamanda bununla ilgili bir çalıştay yapıldı ve konu ele alındı. Muhakkak ki bu aşamada kamu binalarının enerji performans garantili sözleşmeler yaparak sanayiciye örnek olması en önemli aşama olarak görülüyor.

2018 yılına hızlı girmemizin diğer bir nedeni de hemen hemen tüm kalkınma ajansları mali destek programına çıkmış durumda. Bazı ajanslarda enerji verimliliği projeleri öncelik alanlarında. Örneğin Trakya Kalkınma Ajansı atık ısı ve atık suyun geri kazandırılması konusunda destek vereceğini açıkladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı ’’Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması’’ konusunda desteğe çıktı. Her ne kadar arka planda Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı işin içerisinde yer almasa da öncelik alanlarının eylem planı ile uyumlu olması memnuniyet verici. Gerçi eylem planının sadece sanayi sektörüne yönelik olmadığı, tüm sektörleri kapsadığı göz önünde bulundurulmalı.

Gaziantep Belediyesinin ayrıca Başkanlar Sözleşmesi ile ilgili çalışmaları, bu bölgenin tüm dinamikleri ile bu işe sahip çıktığının göstergesi.

İşin özeti; enerji verimliliğine ilişkin önemli bir hareketlilik var, devlet kurumlarının yek vücut olarak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına sahip çıkması, farklı hibe programları ile desteklenmesi ülkemiz için son derece önemli. Çünkü bu eylem planı birçok kesimin görüşleri ele alınarak ortaya çıktı. Çünkü bu eylem planı için çok emek harcandı. Çünkü bu eylem planı stratejik olarak bu sektörde faaliyet gösteren tüm kurumlar için çatı plan olma özelliği taşıyor.

Zaman, herkesin taşın altına elini koyma zamanı…

Saygılarımla

Sedat VATANDAŞ

Yorum Ekle

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enerjini Koru!

Mail Listemize Katıl